Възпалителни заболявания

Възпалителни заболявания
  • Възпалителните заболявания представляват развиваща се инфекция, която е причина за болка, подуване и зачервяване на мястото на развитието й. Причината за тези симптоми е образуването на гной и нейното разпространение, което може да е причинено както от усложнение от нелекуван консервативно зъб, така и от възпаление на костна или мекотъканна киста.

    Лечението се изразява в инцизия (срязване) на лигавицата или кожата, с цел да се достигне до гнойната колекция и тя да се премахне. Според причината за инфекцията или се остранява зъба причинител или след стихване се прави допълнителна операция за премахване на кистичната формация. След инцизията се назначават антибиотици и обезболяващи, а при тежко протичащи инфекции болният се насочва за болнично лечение в специализирано отделение.

Call Now Button