Лицево-челюстни тумори

Лицево-челюстни тумори
  • Туморът представлява новообразувание, което нараства и е безболезнено. Според това дали просто избутват съседните тъкани  или ги разрушават (инфилтрират), туморите се делят на доброкачествени и злокачествени. Това определя и плана за лечение – дали да се премахне само тумора или да се отстрани и част от областта или органа в който се е развил.

    Лечението на злокачествените тумори и част от доброкачествените се лекуват в отделение по Лицево-челюстна хирургия. Причината за това е необходимостта от обща анестезия (упойка) и нуждата от следоперативно наблюдение поради големия обем на хирургичната интервенция или специфичното разположение на тумора.

    След отстраняването материалът се изпраща за микроскопско изследване, за да се определи с точност вида на тумора. След окончателната диагноза документите на пациента се представят на комисия, която решава дали е необходимо последващо лечение или са необходими само периодични контролни прегледи.

Call Now Button