Синус лифт или повдигане на пода на максиларния синус е хирургична интервенция, която спада към групата на костната аугментация (увеличаване на наличната кост). Синус лифт се прилага, когато в задните отдели на горната челюст няма достатъчно налична кост за поставяне на дентални импланти. Целта е постигане на адекватно количество кост за последващо имплантиране.

Според това с колко е необходимо увеличаването на костта, синус лифтът може да бъде латерален или крестален.

Латерален синус лифт се налага, когато трябва да се постигне по-голямо увеличение на костта или когато се поставят повече от един имплант. Процедурата се извършва с местна упойка, като се прави разрез на венеца, за да се достигне до външната костна стена на максиларния синус. След това се прави костно прозорче, за да се достигне до лигавицата покриваща вътрешната стена на синуса. Лигавицата трябва да се отдели внимателно без да се разкъса.

Така, след отделянето се образува място за поставянето на кост, която може да е собствена или костен заместител от животински или друг произход (Виж златният стандарт в костната аугментация).

За предотвратяване на усложненията от незабележима микро перфорация на синусната лигавица се поставя резорбируема бариерна мембрана. Такава също се поставя и на направеното костно прозорче, за да се защити поставената кост.

Според това дали има достатъно собствена кост за първична стабилност на импланта, той може да бъде поставен в същото посещение. При липса на достатъчно кост след направата на синус лифт се изчаква от 6 до 8 месеца преди поставянето на денталния имплант.

Кресталният синус лифт е за предпочитане, когато е необходимо малко повдигане на синусния под. Поради наличието на достатъчно собствена кост, кресталният синус лифт се комбинира с поставянето на дентален имплант. Процедурата също се извършва под местна анестезия. В костта, където ще бъде поставен импланта, с помощта на специални фрези се прави остеотомия (пробиване на костта), като се внимава при достигане на синусната лигавица да не се разкъса. Когато се достигне до нея тя се повдига с подходящи инструменти (балон, пиезохирургичен апарат и др). След повдигането на лигавицата се поставя костта, остеотомията се калибрира за желания имплант и той се поставя.

С помощта на съвременната апаратура като пиезохиругичен апарат, специализирани сетове за латерален и крестален синус лифт, с които Д-р Константин Петков разполага, процедурата за синус лифт е лесна и безопасна. Ако желаете да си запишете час за преглед и консултация може да го направите на 0883 47 51 61 или на www.PetkovSurgery.bg