Кучешки зъби

  • Кучешките зъби са едни от най-важните в човешкото съзъбие. Те са с най-дълъг корен и са най-стабилните и много често са последните останали в устата. В някои случаи обаче, кучешките зъби „не поникват“ в устната кухина. Причините за това са различни, като неправилно разположение на зародиша на зъба или недостатъчно място за него в зъбната редица. При случаите, когато не може да се приложи ортодонтско лечение на кучешките зъби за наместване в зъбната редица и те са причина за възникване на възпаление и болки, образуване на кистични и туморни формации или разместване на другите зъби в зъбната редица, се пристъпва към тяхната екстракция (вадене).

    При планирането на хирургичната  намеса е необходимо да се направят образни изследвания, за да се определи точното местоположение на зъба, което определя и хирургичния достъп.

    Екстракцията на ретинирани кучешки зъби се извършва в амбулаторни условия под локална анестезия.

Call Now Button