Пародонтална хирургия

Пародонтална хирургия
  • Пародонталната хирургия представлява хирургично лечение на заболяванията на зъбодържащия апарат (парадонтити). В зависимост дали лечението е насочено към венеца или костта се разделя на мекотъканна и костна парадонтална хирургия.

    С хирургичното лечение се цели да се елиминира възпалението, което е причина за парадонтита, да се възстановят разрушените зъбодържащи структури (кост и периодонтални лигаменти) и да подобри естетиката.

    Най-честите хирургични методи, които се прилагат са гингивопластика и гингивектомия, остеопластика и остектомия, направлявана костна и/или мекотъканна регенерация. Чрез тези методи се възстановява костта, венеца и се покриват рецесиите (оголените корени).

Call Now Button