Лечение при заболявания на максиларния синус

  • Максиларният синус е кухина, която заема част от горната челюст. Причините за заболявания на синуса са инфекциозни заболявания, възпалителни заболявания, травми, заболявания на горни молари и премолари, онкологични заболявания.

    Възпалителните заболявания могат да бъдат остри и хронични, като причина за тях може да бъде комуникацията получила се между синуса и устната кухина след екстракция на зъб, който навлиза в синуса. При това положение според състоянието на лигавицата на синуса се прави или пластика за затваряне на комуникацията или радикална операция на синуса за отстраняване на възпалението. Друга причина за възникване на синуит е преминаването на инфекцията през корените на горните молари и премолари. Като усложнение при консервативно лечение на зъбите е възможно преминаването на каналопълнежно средство през корена на зъба, което действа като чуждо тяло. Възможно усложнение е и попадането на зъб в синуса при опит за екстракция. В редица случаи поради специфичния строеж на лигавицата на максиларния синус е възможно и образуването на кистични образувания.

    След щателен преглед и направата на образни изследвания, които могат да включват както рентгенографии, така и компютърна томография (скенер), се прави план на лечение. Лечението при необходимост се извършва под обща анестезия в стационар по Орална и Лицево-челюстна хиригия.

Call Now Button