Възпаления в лицево-челюстната област

Възпаления в ЛЧО
  • Възпалителните заболявания представляват развиваща се инфекция, която е причина за болка, подуване и зачервяване на мястото на развитието й. Причината за тези симптоми е образуването на гной и нейното разпространение, което може да е причинено както от усложнение от нелекуван консервативно зъб, така и от възпаление на костна или мекотъканна киста.

    При по-тежко протичане на възпалението, лечението трябва да бъде извършено в отделение по Лицево-челюстна хирургия. Причина за това е увреденото общо състояние на пациента, придружаващите заболявания, нуждата от по-голяма хирургична интервенция и рискът от възможни усложнения.

    Лечението в стационар позволява пациента да бъде консултиран с всички необходими специалисти, да му бъдат поставяни венозни медикаменти и да е под 24-часов надзор от специалист, което спомага за по-бързото му възстановяване и предотвратяване или лечение на възможните  усложнения.

Call Now Button