Биопсия при тумори в устната кухина

  • При някои видове лезии в оралната и лицево-челюстната област е необходимо биопсично изследване. Биопсията е медицинска процедура, чрез която се взема малко парченце тъкан от различни органи на тялото, което се изпраща за изследване в специализирана лаборатория. След обработка лекар патоанатом я изследва под микроскоп. Целта на тази манипулация е с точност да се разбере дали формацията е доброкачествена или злокачествена.

    Биопсията има решаващо значение при определяне причината за заболяването, напредналостта и лечението. След окончателният хистологичен резултат се изготвя план за последващо лечение.

Call Now Button