Операции при ортодонтското лечение

Операция при ортодонтското лечение
  • Спомагателните хирургични интервенции при ортодонтско лечение имат за цел да подпомогнат лечението на ортодонта, за да се постигне по-бърз и стабилен резултат. Най-честите операции са:

    • Гермектомии на зъбния зародиш – представлява премахване на зародишите на долни и горни мъдреци, преди оформяне на техните корени. Причината за тяхното отстраняване е, че често няма място за тяхното пробиване или пробиват неправилно, което е предпоставка или за образуване на ортодонтска аномалия или за рецидив след ортодонтско лечение;
    • Разкриване на ретинирани зъби най-често се прилага при кучешките зъби, когато ортодонтът е осигурил място за тяхното подреждане. Зъбът се разкрива по хирургичен път и се поставя подходящо устройство, с което ортодонта да го „издърпа“ в зъбната редица;
    • Екстракция (вадене) на зъби се налага, когато е преценено, че няма достатъчно място за правилно подреждане на зъбите. Най-често се вадят горни и долни премолари. Тъй като се екстрахират напълно здрави зъби е необходимо точна преценка от ортодонта;
    • Компактостеотомия, чрез която се постига механично отслабване и по-голяма пластичност на костта, което я прави по-податлива на ортодонсткото въздействие. С помощта на компактостеотомията се съкращава и улеснява ортодонтското лечение.

Call Now Button