Подготовка за протезиране

  • Подготовката за протезиране или така наречената предпротетична хирургия има за цел да подготви обеззъбените челюсти за протетично лечение. В нея са включени, както операции върху челюстните кости, така и върху венците.

    Най-честите манипулации са изрязване на подвижен венец,  премахване на гингиво-букални връзки (т.н. юздички), заглаждането на костни ръбове получени след изваждането на зъбите, отстраняване на разрасналата се кост (т.н торуси), които затрудняват протетичното лечение. Операциите се извършват в амбулаторни условия под местна анестезия.

    След подготовката на челюстите става възможно изработването на една стабилна и устойчива протезна конструкция, която ще помогне за възстановяването на естетиката и функцията.

Call Now Button