Костна аугментация

  • Костната аугментация представлява увеличаване на костта с цел поставяне на дентален имплант.

    След екстракцията (изваждането) на зъба, с напредване на времето костта започва да атрофира (стопява) поради това, че няма фукция. Това затруднява лечението с дентални импланти и затова се налага тя да бъде увеличена.

    Според вида на стопяването костта може да липсва на ширина, височина или на ширина и височина едновременно. След като се определи количеството на липсващата кост се подбира най-подходящата хирургична процедура, която да я възстанови.

    Хирургичните процедури за увеличаване на костта са синус лифт (повдигане на пода на максиларния синус), направлявана костна регенерация, сплит остеотомия и блок графтинг. За целта може да се използва, както собствена кост взета от донорско място, така и изкусвени костни присадки. Крайната цел е да се постигне достатъчно количество на костта, което да осигури възможност за качествено и стабилно имплантно лечение.

Костна аугментация
Call Now Button