Апикална остеотомия

Кисти на зъб
  • Една от най-често срещаните кисти е радикуларната (която възниква и се развива около корена на зъба).  Много често в началото липсват симптоми. Радикуларните кисти се образуват около апекса (върха) на корена на зъба, обикновено в резултат на инфекция, при ненавременно консервативно лечение и представлява етап от развитието и нарастването на кистозния гранулом. Кистата заедно с последната трета на корена се отстраняват. Тази манипулация се нарича апикална остеотомия и цели запазване на зъба, въпреки развилата се киста.

Call Now Button