Когато мъдреците пробиват в устната кухина без проблем и има достатъчно място за тяхното подреждане в зъбната редица тяхното премахване не е необходимо. В повечето случаи това не е така и те трябва да бъдат премахнати оперативно.

Най-честата причина за ваденето на мъдреците е, когато те се явяват причина за възпалителни заболявания. Това се получава при недостатъчно място за тяхното подреждане в зъбната редица. Тогава мъдрецът се показва частично и около него се създава пространство, в което се задържа храна и бактерии. Така на непробилия мъдрец се развива кариес, след него пулпит, периодонтит и накрая абсцес.

Други усложнения от недостатъчното място за тяхното пробиване и от постоянният натиск, който мъдреците оказват са разместването на зъби, развитието на кариес на седмия зъб, появата на невралгични болки. Тези усложнения се характеризират с различна клинична картина, като промяна в захапката, пулпитна болка в съседния зъб или наличие на генерализирана болка във всички зъби. Тези усложнения могат да бъдат избегнати при своевременно отстраняване на мъдреца.

Не са редки и случаите, в които около корените на непробилият мъдрец се развива кистична формация. Ако тази формация се развива към ъгъла на челюстта тя расте незабелязано и може да достигне значителни размери, като може да причини отслабване на челюстта и нейното счупване.

Усложненията, които могат да настъпят при вадене на мъдреци са общи (като при всички други операции) и специфични за областта. Общите са постоперативно кървене, оток, болка и развитие на инфекция. Специфичните се определят от областта и от структурите, които са разположени там. Такива усложнения са тризмус, фрактура на съседен зъб, луксация на мъдреца в меките тъкани, максиларния синус или мандибуларния канал, увреждане на долночелюстния нерв, възникване на комуникация между синуса и устната кухина, фрактура на долната челюст или на тубера на горната челюст. Всяко от тези усложнения има специфична картина и изисква специфично лечение.

Мъдреците трябва да се вадят от опитен лекар хирург, който има достатъчно знания и натрупан опит в хирургично отделение, за да може да се справи с по-сложни случаи, да предотврати или да лекува възникналите усложнения.